پخش بو یا سییژ (سیلاژ)

سییَژ = پخش بو

سییَژ به معنی پخش شدن رایحه ی عطره ، وقتی که شما عطری رو اسپری می کنید و می پوشید
در هر مکانی که میرید ، رایحه ای معطر از خودتون به یادگار می گزارید و این رایحه حضور شما را یادآوری می کنه و باعث اقتدار و ابهت شما میشه .
با پوشیدن الکسیر ادکلن های مزون عباس خادم الرسول ، در هر جایی که قدم می گزارید
همه ی نگاه ها رو مجذوب خودتون کنید و رایحه ای بسیار خوشبو از خودتون به یادگار بگزارید .

What is Sillage ?

Sillage means to spread the scent of perfume
When you spray and use perfume , wherever you go
a fragrant scent will remain from you and this fragrance
Reminds you of your presence and it makes your authority and grandeur
using the elixir perfumes of Maison Abbas KHADEMALRASOUL
Everywhere you walk, attract all eyes
And remember a very fragrant scent of yourself

finaladmin