هرم تشکیل دهنده عطرها

هرم عطر ژولی سام

هرم عطرها از سه بخش تشکیل شده :

اسانس یا نت بالایی، اسانس یا نت میانی و اسانس یا نت پایه. اسانس آغازین که در نوک هرم یعنی بالاترین جای ممکن قرار دارد رایحه اولیه‌ای است که همه ما استشمام می‌کنیم. این زود تبخیر می‌شود و جای خود را به بخش میانی می‌دهد. بخش میانی قلب عطر شماست که سرعت تبخیر و از بین روندگی آن کمتر از نت آغازین است. سپس به بخش پایه می‌رسیم که سرعت تبخیر فوق‌العاده پایینی داشته و همین‌جاست که متوجه ماندن عطر روی پوست یا لباس می‌شویم.

این هرم با توجه به انواع روایح قابل تغییر است. یعنی با توجه به رایحه‌هایی که هر عطر دارد می‌توان آن را داخل این هرم جای داد.


Pyramid of perfumes

The pyramid of perfumes consists of three parts : Essential oil or top note essential oil or middle note and essential oil or base note .
The initial essential oil is located at the top of the pyramid the highest possible place . It is the original scent that we all inhale . This part evaporates quickly and gives way to the middle part .
The middle part of the heart of your perfume which evaporates and disappears less than the initial note .
Than we get to the base part which has an extremely low evaporation rate and this is where we notice that the perfume stays on the skin or clothes .
This pyramid can be changed according to different types of scents . That is according to the scents that each perfume has it can be placed inside this pyramid

خرید ادکلن های با دوام و تخصصی ژولی سام www.joolleesam.com

joolleesam