عطرهای لوکس و دست ساز (نیش)

عطرهای لوکس و دست ساز ( نیش )

افرادی که عطرهای نیش را انتخاب می کنند رایحه های خالص تر ، گران تر و خاص تری استفاده می کنند که نسبت به عطرهایی که اکثر مردم استفاده می کنند متفاوت تر میباشد .
عطرهای نیش از احساسات الهام گرفته ، دست ساز است با مواد نادر ، کمیاب و منحصر به فرد ساخته شده .
عطر شما بیانگر شخصیت شما ، دوست داشتنی های شما ، احساسات و نحوه معرفی خودتان به جهان است .
آیا میدونستید برند ژولی سام اولین برند عطر ایران است که از سال ۲۰۱۰ طراحی و فروش عطرهای تخصصی نیش را شروع کرده است


Luxurious and handmade perfumes ( NICHE )

People who choose Niche perfumes pure scents use more expensive and special which is different from the perfumes that most people use .
Niche perfumes lnspired by emotions it is handmade with rare materials rare and uniquely made .
You perfume expresses your personality your loved ones emotions and how to introduce your self to the world .
Did you know that Joolleesam brand is the first perfume brand in iran which has started designing and selling specialized Niche perfumes since 2010

finaladmin