خاطره بازی عطرها

عطرها خاطرات شما را فعال میکنند

گاهی اوقات از کنار افرادی در خیابان رد می‌شویم و ناخودآگاه عطری را حس می‌کنیم که ما را به یاد خاطره‌ای می‌اندازد. عطرها یکی از چیزهایی هستند که از انسان‌ها باقی می‌ماند. شاید فردی در زندگی شما بوده که همیشه یک عطر را به عنوان امضای خود به کار می‌برده و حال که نیست خاطره آن برایتان باقی مانده است. برای شما کدام عطر خاطره‌ساز است؟ کمی به خاطرات خود برگردید، مطمئنم ادکلنی را پیدا می‌کنید که برایتان بسیار خوشایند بوده و دوستش دارید.
خاطراتی از عطرهای ژولی سام اگه دارید در کامنت بزارید و هدیه بگیرید

Memories of the game of perfumes

Sometimes we pass people on the street and we subconsciously feel the perfume which reminds us of a memory . Perfumes are one of the things that remain from humans . Maybe there was someone in your life who always used a perfume as his signature and now you do not have the memory of it . Which perfume is memorable for you ?
Go back to your memories a little , im sure you will find cologne which is very pleasant for you and you love it .
If you have any memories of joolleesam perfumes leave a comment and get a gift

عطرهای ژولی سام خرید کنید www.joolleesam.com

joolleesam