ارتباط اعتماد بنفس و عطر

portrait beautiful woman spraying perfume black 159057 74 1

رایحه و بوی عطرها در ذهن انسان باقی مانده و بر روی رفتار و اخلاق او تاثیرات بخصوصی دارد :

ذهن انسان جزئی بنام کورتکس دارد که رایحه ی عطر را در خود نگه می دارد ، به همین علت بر روحیات و اخلاق انسان تاثیرگزار بوده . از این رو می گوییم عطرهایی که اعتماد به نفس می آورند وجود دارند . ایجاد اعتماد به نفس با عطر ، باید بدانیم دقیقا چه اسانس و رایحه هایی در عطرها باعث این اعتماد بنفس می شود .
چهار رایحه در طبیعت وجود دارد که اعتماد بنفس را بالا می برد و ازقضا در صنعت عطرسازی نیز کاربرد دارد .
گیاه یلانگ یلانگ
گیاه برگاموت
گل یاسمین
چوب صندل

برند تخصصی طراحی و تولید عطر برند ژولی سام

perfume JOOLLEESAM

self-confidence and perfume


The scent of perfumes remains in the human mind and has a special effect on our behavior and morals
The human mind has a component called the cortex
wich retains the scent of the perfume for this reason it has affected human spirits and morals
Therefore we say that there are perfumes that bring confidence
Build confidence with perfume
We need to know exactly what essential oils and fragrances in perfumes cause this self confidence
There are four scents in nature that boost self confidence
And ironically it is also used in the perfume industry

Ylang Ylang Plant

Ylang Ylang Essential oil edited
ارتباط اعتماد بنفس و عطر 6

Bergamot plant

برگاموت edited
ارتباط اعتماد بنفس و عطر 7

Jasmine plant

jasmine absolute edited
ارتباط اعتماد بنفس و عطر 8


sandal wood

JnSY0irNHPi8
ارتباط اعتماد بنفس و عطر 9

خرید عطرهای تخصصی ژولی سام در آدرس پایین

www.joolleesam.com

کلیدواژه : ژولی سامعطر
joolleesam